Svaz + kraje

Svez národní házené svaznarodnihazene.cz/

Západočeská oblastwww.nh-zapadoceskehokraje.cz/

Severočeská oblastnhsevernicechy.estranky.cz/

Středočeská oblast - narodnihazena.cz/

Jihomoravská oblast - www.nhjmp.hys.cz/

Výchdočeská oblast - !!!!!!!!!!

Severomoravská oblast - !!!!!!!!!!